Good Night Message In Malayalam Language


Good Night Message Malayalam – സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഒരു മികച്ച സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ആരോഗ്യകരമായ സൗഹൃദം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യണം. ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അവർ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നാം എപ്പോഴും അവഗണിക്കരുത്.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ചില ഗുഡ് നൈറ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തും. സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നത് ഹ്രസ്വമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് വളരെയധികം അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതുല്യമായ ഗുഡ് നൈറ്റ് സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് അയയ്ക്കുക.

RECOMMENDED FOR YOU >>> Romantic Good Night Prayer For Her To Make Her Smile Copy And Paste

Good Night Message Malayalam

ദിവസം എത്ര മോശമായിരുന്നാലും, എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഒരു മധുര സ്വപ്നം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ശുഭ രാത്രി.

ഇന്ന് രാത്രി അസ്വസ്ഥനാകുകയോ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഈ രാത്രിയുടെ ശാന്തത പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അനുഭവിക്കുക. വിശ്രമിക്കുക, നന്നായി ഉറങ്ങുക. ശുഭ രാത്രി.

നീയാണ് എന്റെ സ്നേഹം, എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്. ശുഭരാത്രി പ്രിയേ. ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മധുര സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!

വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. നന്നായി ഉറങ്ങുക, പ്രിയേ. ”

ശുഭരാത്രി പ്രിയേ. നന്നായി ഉറങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം മനോഹരവും സന്തോഷകരവുമായ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുക. നാളെ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ”

ഹലോ, പ്രിയ. ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിശയകരമായ രാത്രിയും മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങളും നേരുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.”

Good Night Message In the Malayalam Language

നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്നെ ചൂടാക്കാൻ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ thഷ്മളത മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ശുഭ രാത്രി!

പ്രിയ സുഹൃത്തേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല രാത്രിയും വിശ്രമവും ആശംസിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നത് നിർത്തുക. എന്തുതന്നെയായാലും എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പുറം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉറങ്ങാൻ പോവുക, എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഉറക്കത്തിനായി സ്വയം തയ്യാറാകുക, കാരണം ഈ ദിവസത്തേക്കാൾ ചൂടുള്ളതും ശാന്തവുമായ ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. ശുഭ രാത്രി!

ഇന്ന് രാത്രി വൈകി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ സ്നേഹവും മധുര സ്വപ്നങ്ങളും നന്നായി ഉറങ്ങുക

ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സമയം ചെലവഴിച്ചു. നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി കാണപ്പെട്ടു, അത്താഴത്തിന് ശേഷമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു. നന്നായി ഉറങ്ങുക, അതിശയകരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക.

നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു അപൂർവ രത്നം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്നെ ശരിക്കു സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ കാമുകൻ, എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. ശുഭ രാത്രി

Good Night Wishes Malayalam

Good Night Message Malayalam
Good Night Message Malayalam

രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് പിന്തുടരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും നന്നായി വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് warmഷ്മളമായ ആശംസകളും എന്റെ സ്നേഹവും അയയ്ക്കുന്നു. നന്നായി ഉറങ്ങുക.

എന്റെ ഗുഡ് നൈറ്റ് വാചകം നിങ്ങളെ പുഞ്ചിരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം വരാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നന്നായി വിശ്രമിക്കൂ.

നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന എല്ലാ ആടുകളെയും എണ്ണുക. നിങ്ങൾ ഒടുവിൽ മയങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാ നിഷേധാത്മക ചിന്തകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു നല്ല സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നൈറ്റി രാത്രി!

ചന്ദ്രപ്രകാശം മങ്ങുകയും ലോകം ശാന്തമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിശ്രമം നൽകുക. നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നിങ്ങളെപ്പോലെ മധുരമുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരു സാധാരണ സ്വപ്നം ഒരു മധുര സ്വപ്നമായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങളെപ്പോലെ മധുരമുള്ള ഒരാൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. ശുഭ രാത്രി! ദയവായി വന്ന് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മധുരമാക്കൂ!

നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങളുടെ കിടക്കയുടെ മൃദുത്വവും നിങ്ങളുടെ പുതപ്പിന്റെ ചൂടും അനുഭവപ്പെടട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തമായ ഉറക്കം ലഭിക്കട്ടെ!

Good Night Malayalam quotes

ഇരുട്ടിന്റെ സാദ്ധ്യതയാണ് ദിവസത്തെ കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമായി തോന്നിയത്.

പകൽ കഴിഞ്ഞു, രാത്രി ഇവിടെയുണ്ട്, അറിയുക, ഞാൻ ഇന്നും എന്നും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പ്രിയേ.

ശുഭ രാത്രി. നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ കരയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങട്ടെ

ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും ഭൂമിയിൽ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിതറുന്നുവെന്നും ഞാൻ ഒരെണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു – അത് നിങ്ങളാണ്!

ഈ സ്നേഹനിർഭരമായ “ഗുഡ് നൈറ്റ്” നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പകൽ കഴിഞ്ഞു, രാത്രി വന്നു. ഇന്ന് പോയി, ചെയ്തതു ചെയ്തു. രാത്രി മുഴുവൻ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. നാളെ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചവുമായി വരുന്നു.

Good Night Quotes Malayalam

ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നല്ല ഗുഡ്‌നൈറ്റും സന്തോഷകരമായ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വെളിച്ചവും

ഞാൻ വളരെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എത്ര വിചിത്രമാണ്.

എന്നെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്ത് നന്നായി ഉറങ്ങുക. മധുരസ്വപ്നങ്ങൾ

ഗുഡ് നൈറ്റ്, എന്റെ പ്രത്യേക സുഹൃത്ത്, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹവും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ.

നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ശ്വസനം പോലെയാണ്. എനിക്ക് അത് എങ്ങനെ തടയാനാകും? ശുഭ രാത്രി. സ്വപ്നലോകത്ത് കാണാം. ”

ഓരോ രാത്രിയും, ചന്ദ്രൻ വലുതും തിളക്കവുമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും ശരിയായതുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുക

Goodnight Message Malayalam

അതെ, രാത്രി വളരെ ഇരുണ്ടതും നിശബ്ദവുമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദിവസം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്. നല്ല ഉറക്കം, നല്ല രാത്രി.

ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും സമ്മർദ്ദവും ഒഴിവാക്കാൻ രാത്രി നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു. മറ്റൊരു സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര വിശ്രമം നേടുക. ശുഭ രാത്രി.

ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശുഭ രാത്രി.

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിറം എന്റെ ബെഡ്ഷീറ്റാക്കി, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കും. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ശുഭ രാത്രി.”

എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഗന്ധം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ഇല്ലാതെ എത്രമാത്രം വിവേകശൂന്യമായ ഗന്ധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശുഭരാത്രി.

Good Night Quotes In Malayalam

നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കവും മധുര സ്വപ്നങ്ങളും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പ്രഭാതവും നേരുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ മേഘങ്ങളുടെ ഒരു കിടക്ക, നിങ്ങളുടെ കിടക്കവിളക്കായി ഡയമണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ, ശുഭരാത്രി.

ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് അവസാനമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ അവസാനമായി ചിന്തിക്കുന്നതും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നതും നിങ്ങളായിരിക്കും. ‘

പകൽ രാത്രിയായി മാറുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ കാണാതെ സൂക്ഷിക്കുക. കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോവുക, എല്ലാ നല്ല സമയങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ശുഭ രാത്രി

Good Night Love Malayalam

ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് എല്ലാ രാത്രിയിലും, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നാളെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്, എന്റെ പ്രിയ!

രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റൊമാന്റിക്, ആനന്ദകരമായ ഒന്നും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു ദിവസം എനിക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ അത് സാധ്യമാക്കും. ശുഭ രാത്രി!

എന്റെ ദിവസങ്ങൾ പതിവിലും കൂടുതൽ ചൂടാക്കിയതിന് നന്ദി. നിങ്ങൾ നന്നായി ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാലാഖമാർ നിങ്ങളെ കാക്കട്ടെ. ശുഭരാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങുക.

Good Night Malayalam

എനിക്ക് വളരെ സുഖം തോന്നുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പൊതുവായുണ്ട്. ഈ രാത്രിക്ക് നന്ദി. നന്നായി ഉറങ്ങുക, മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. ”

നാളെ നിങ്ങളുടെ അവതരണത്തിന് ആശംസകൾ. നിങ്ങൾ സുന്ദരനും ശക്തനും ബുദ്ധിമാനും ആണ്. പരിഭ്രാന്തരാകരുത്. നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നന്നായി ഉറങ്ങുക, മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. ”

ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു, നിന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന ചിന്ത എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു. എല്ലാ രാത്രിയിലും ഞാൻ നിന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു. ശുഭ രാത്രി.

ഞാൻ ചന്ദ്രനോട് അസൂയപ്പെടുന്നു, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഉറങ്ങുന്ന മുഖം കാണാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഉറങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ മുഖം എന്റെ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ശുഭ രാത്രി.”

ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. സമയം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്നാണ് ഈ രാത്രിയിലെ എന്റെ ആഗ്രഹം. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ശുഭ രാത്രി.

Good Night Malayalam Love

ഗുഡ് നൈറ്റ് പ്രിയേ. ഇന്ന് രാത്രി, നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ നിശബ്ദതയോടും കൂടി ഉറങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആലിംഗനം നൽകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയുക!

ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കിടക്കയിൽ അടുത്തായിരിക്കും, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ ആവേശത്തോടെ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും! ശുഭ രാത്രി!

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാ പേടിസ്വപ്നത്തോടും പോരാടുമ്പോൾ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും നല്ല ഉറക്കത്തിന്റെ രാത്രിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ മധുര സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹം അയയ്ക്കുന്നു, സ്നേഹം.

സ്നേഹം മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരമല്ല. സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരാളായതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ശുഭ രാത്രി.”

രാത്രി അകന്നുപോകുന്നതായി തോന്നുന്നു, പക്ഷേ നിന്നോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും പോകാൻ കഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയ. ശുഭ രാത്രി.

Good Night Wishes In Malayalam

ഗുഡ് നൈറ്റ്, പ്രിയേ. നിങ്ങൾ അകലെയായിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു, നാളെ നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ”

രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനാണ്, കാരണം എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്റെ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ശുഭ രാത്രി.

രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പോലും സൗന്ദര്യം മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശുഭരാത്രി.”

നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോടെ ഞാൻ എന്റെ സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ് എന്റെ സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷനേടാൻ കഴിയുന്നത്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ശുഭ രാത്രി.

Good Night Friends Malayalam

ലോകം പതുക്കെ നിശബ്ദമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആ ദിവസത്തെ മടുപ്പിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ. ശുഭ രാത്രി.

നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് ഉണരുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ തയ്യാറാണ്. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക, നന്നായി ഉറങ്ങുക.

സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടട്ടെ. ശുഭ രാത്രി.

നിങ്ങളുടെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഗുഡ്‌നൈറ്റ് പറയുന്നതിനുമുമ്പ് എനിക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ശുഭരാത്രി സുഹൃത്തേ!

ആൺസുഹൃത്തുക്കളും കാമുകിമാരും വന്നുപോകും, ​​പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം എന്നെന്നേക്കുമായി പ്രകാശിക്കും. ഗുഡ് നൈറ്റ് സുഹൃത്തേ.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആശങ്കകളും നിങ്ങളുടെ ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കട്ടെ. ആലിംഗനം, സുഹൃത്തേ! രാത്രി.

RECOMMENDED FOR YOU >>> Powerful Good Morning Prayer Message For Her Copy And Paste

എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ എന്റെ കാമുകിയാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നു, എന്നാൽ ഓരോ രാത്രിയിലും തനിച്ചായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. xoxo

Good Night Wishes In Malayalam For A Lover

നിങ്ങളുടെ ആലിംഗനങ്ങൾക്കും ചുംബനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കൂ, എന്റെ പ്രിയ.

എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തിളങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ചന്ദ്രൻ ഒരു മനോഹരമായ മുഖത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വേദനാജനകമായ ഓർമ്മകളും മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുഖം. നല്ല ഉറക്കത്തോടെ ഒരു നല്ല രാത്രി ആശംസിക്കുന്നു.

ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അവസാന വ്യക്തി നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാം സുഗമമാക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നന്നായി ഉറങ്ങുക.

എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നിൽ നിറയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാവിലെ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാനും കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. ശുഭ രാത്രി!

വീട്ടിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം നിങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് രാത്രി ചെലവഴിക്കുക എന്നതാണ്. ദയവായി ഉടൻ ഇവിടെ വരൂ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്നേഹം

ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ നന്നായി അടച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ സ gentleമ്യമായ സ്പർശം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾ എന്നെ ജീവനോടെ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, നല്ല രാത്രി, നന്നായി ഉറങ്ങുക.

Malayalam Good Night Quotes

ദിവസം, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട പറയേണ്ടതില്ല, ഗുഡ്നൈറ്റ് മാത്രം.

ജീവിതം പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, നാളെ ഒരു പുതിയ ദിവസം നല്ല ഉറക്കം നൽകും

നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഓരോ രാത്രിയും ഒരു പുതിയ തുടക്കം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

ശുഭ രാത്രി. രാവും പകലും നിങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുക. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, മധുര സ്വപ്നങ്ങൾ

ഗുഡ്‌നൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ

വിശ്രമിക്കാൻ, ക്ഷമിക്കാൻ, പുഞ്ചിരിക്കാൻ, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പോരാടാനുള്ള എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കും തയ്യാറാകാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് രാത്രി.

എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു

Good Night Images With Malayalam Quotes

Good Night Images With Malayalam Quotes
Good Night Images With Malayalam Quotes
Good Night Images With Malayalam Quotes
Good Night Images With Malayalam Quotes

Good Night Images In Malayalam

Good Night Images In Malayalam
Good Night Images In Malayalam
Good Night Images In Malayalam
Good Night Images In Malayalam

 

Recent Posts

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page